علوم ماورا 786 با عرض سلام خدمت كاربران عزیز و بازدید كنندگان گرامی امیدوارم مطالب مورد استفادتون قرار بگیرد.اگردرخواست سركتاب یا بررسی ستاره بختتون با شخص خاصی یا مشكل و سوالی دارید میتونید موردتون رو به ایمیل استاد oloomgarebah@yahoo.com بفرستید تا در اسرع وقت پیگیری و بررسی شود لطفا در قسمت نظرات طرح مشكل نفرمایید موفق باشید یا علی http://oloom786.mihanblog.com 2019-09-10T19:29:10+01:00 text/html 2019-08-01T00:16:05+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر عدم تایید و نمایش نظرات کاربران http://oloom786.mihanblog.com/post/1004 <div align="center"> <font size="7"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></font></div><div align="center"><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نظرات و عدم تایید و نمایش</font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font size="6" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">با عرض سلام خدمت تمامی عزیزان بازدید کننده و کاربران علوم ماورا.</font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">خداقوت و ایام بکام.</font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font size="6" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مدت زمانی میباشد که عزیزان بسیاری جویای نظرات دیگر افراد که در سایت و وبلاگ علوم ماورا ذکر میکردند شده اند .</font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">این نظرات در کنار سوالات بعد از بررسی تایید و نمایش داده میشد بخصوص افراد زیادی که با دادن درخواست برای بررسی مشکلات و خواسته ای که داشتند و برای آنها سرکتاب باز میگردید و بررسی های مورد نیاز اعمم از طالع و عنصر آنها و دعاهای موافق و محاسبه ساعات سعد و در نهایت نوشتن دعای اذن که بعد از رسیدن به مقصود در نظرات رسیدن و صحت اعمال و توضیحاتی در مورد آنچه باید انجام دهند را منعکس می نمودند و استقبال خوبی نیز شده و میشود</font></font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> ولی متاسفانه فرد یا افرادی برای سودجویی مطالبی نامفهوم بصورت نظر و با تعداد بسیار بالا و نیز قرار دادن لینک تبلیغات با محتوای غیر اخلاقی باعث ایجاد مشکلاتی شده ودر حال حاضر نیز می شوند.</font></b></font></div><div><font size="6" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بصورت معمول در شبانه روز بین 15تا20نظر کاربران واقعی قرار میدهند که این افراد این تعداد را به دویست و سیصد نظر و در برخی موارد بیش از پانصد نظر می رسانند و پیدا نمودن نظرات واقعی بین این حجم از نظرات سخت و دشوار می باشد بهمین علت تمامی نظرات بدون مطالعه حذف می گردد.</font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">با سایت هایی که وبلاگدهی میکنند بسیار مکاتبه شده است تا این مشکل را برطرف نمایند ولی احتمالا قادر به کنترل این موضوع نیستند بهمین علت نظرات کاربران واقعی دیگر قابل تایید برای نمایش داده شدن در سایت و وبلاگ نیست.</font></b></font></div><div align="center"><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="7" color="#FF0000"><font size="6">عزیزان خواسته و مشکلات را باید بتوسط ایمیل برای استاد ارسال نمایید تنها راه و روش ارتباط مستقیم با استاد ارسال ایمیل به این آدرس میباشد.</font> <font color="#000099">oloomgarebah@yahoo.com</font></font><br></font></b></font></div><div><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در پناه حق موفق و پیروز و سربلند باشید.</font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">یا علی</font><br></font></b></font></div><div><font size="6" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><font size="6" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مدیریت سایت کانال و وبلاگ های علوم ماورا</font></b></font> text/html 2019-06-21T00:03:46+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر روایات خواص عقیق http://oloom786.mihanblog.com/post/1003 <font class="text4"><div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">روایات خواص عقیق</font></b></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><span lang="FA">روایات عقیق&nbsp; برگرفته از کتاب حلیة المتقین از علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">1.امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دوست دارم هر مومنی پنج انگشتر در دست کند، عقیق بابت دفع فقر، فیروزه بابت گشایش کار، یاقوت بابت دفع پریشانی، حدید بابت غلبه بر دشمنان، درنجف بابت آسان شدن امور</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">2.منقول است که حضرت امیر المؤمنین (ع) چهار انگشتر در دست می کردند، انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش، فیروزه برای نصرت و یاریش، حدید صینی برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلاها.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">3.در حدیث صحیح از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مروی است که عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن عقیق، نفاق را زایل می کند.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">4.امام رضا (ع) فرمودند هرکه قرعه به انگشتر عقیق بزند، بهره او تمام تر بیرون می آید.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">5.در حدیث معتبر از امام جعفر صادق(ع) منقول است که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد، امید است که عاقبش مقرون به خیر و نیکی باشد.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">6.از ربیعه الروای منقول است که در دست حضرت امام زین العابدین(ع) انگشتر عقیق دید، پرسید که این چه نگین است؟ فرمود که این عقیق رومی است و حضرت رسول(ص) فرمود که هرکه انگشتر عقیق در دست داشته باشد، حاجتش برآورده می شود .</span></font></b></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">7.از حضرت صادق(ع) منقول است که انگشتر عقیق مورث ایمنی است در سفر و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که هرکه انگشتری بگیرد که نگینش عقیق باشد، پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد. و در حدیث دیگر وارد شده که حاکمی پی شخصی فرستاده بود به سبب جرمی، حضرت صادق(ع) فرمود که انگشتر عقیق به او برسانید چنان کردند، مکروهی به او نرسید.</span></font></b></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">8.در حدیث دیگری از پیامبر منقول است که شخصی به نزد حضرت رسول(ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;حضرت فرمود که چرا انگشتر عقیق در دست نمی کنید؟ &nbsp;مادام که آدمی آن انگشتر را با خود دارد اندوهی به او نمی رسد.</span></font></b></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">9.در حدیث دیگر فرمود که انگشتر عقیق با خود دارید که آن اول کوهی است که اقرار کرده است از برای خدا به یگانگی و از برای من به پیغمبری و از برای تو یا علی به امامت.</span></font></b></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">10.&nbsp;</span><span lang="FA">در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است که عرض کردم کدام یک از نگین ها بر انگشت خود بنشانم؟ رسول اکرم(ص) فرمودند: چرا غافلی از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید که این ها سه کوهند در بهشت اما کوه عقیق سرخ پس مشرف است بر خانه رسول خدا(ص) و اما کوه عقیق زرد پس مشرف است بر خانه حضرت فاطمه(س) و اما کوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیر المؤمنین(ع) و همه آن ها یک خانه است و از زیر هر کوهی نهری جاری است از برف سردتر، از شیر سفید تر، و نمی خورد از آن نهرها مگر آل محمد(ص) و شیعیان ایشان و هر سه نهر از کوثر می آید و به یک جا می ریزد و این سه کوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهی می کنند و از برای محبان آل محمد(ص) طلب آمرزش می کنند. پس هر که از شیعیان آل محمد یکی از این عقیق ها را در دست داشته باشد، جز خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی نبیند، از جمیع بلایا در امان باشد و ایمنی یابد از شر پادشاه ظالم</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;و از هر چه آدمی از آن می ترسد و حذر می نماید.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">11.در حدیث دیگر منقول است که شخصی را از برابر امام محمد باقر(ع) گذرانیدند که تازیانه بسیار بر او زده بودند، حضرت فرمود انگشتر عقیق او کجاست؟ اگر با او می بود تازیانه نمی خورد.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">12.در روایت دیگر از حضرت صادق (ع) منقول است که دستی به سوی آسمان بلند نمی شود که خدا دوست تر دارد از</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;دستی که در آن انگشتر عقیق بوده باشد.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">13.در حدیث معتبر از امام حسین(ع) منقول است که چون حضرت موسی (ع) بر کوه طور با حق تعالی مناجات کرد و بر زمین نظر کرد، حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید ، پس فرمود که قسم خوردم به ذات مقدس خود که دستی را به آتش جهنم عذاب نکنم که انگشتر عقیق در آن باشد، اگر ولایت علی بن ابیطالب(ع) داشته باشد.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="4"><span lang="FA">14.در حدیث دیگر منقول است که جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول (ص) و گفت یا محمد(ص) پروردگارم سلامت می رساند و می فرماید انگشتر را به دست راست بکن و نگینش را از عقیق بکن و بگو به علی بن ابیطالب(ع) پسرعمت که انگشتر را به دست راست بکند و نگینش را عقیق بکند، حضرت امیر المؤمنین(ع) پرسید که یا رسول الله عقیق کدام است؟ فرمود که کوهی است در یمن که برای خدا اقرار کرده است به یگانگی و برای من به پیغمبری و برای تو و اولاد تو به امامت و برای شیعیان تو به بهشت و برای دشمنان تو به جهنم.</span></font></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">15.از حضرت امیرالمؤمنین منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشد بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند،به چهل درجه زیادتی دارد.</span></font></b></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">16.سلیمان اعمش روایت می کند که در خدمت حضرت امام صادق(ع) بودم در خانه منصور عباسی پس شخصی را بیرون آوردند که تازیانه خورده بود، حضرت فرمود که ای سلیمان ببین که انگشترش چه نگین دارد؟ گفتم یابن رسول الله عقیق نیست، فرمود که ای سلیمان اگر عقیق بود، تازیانه اش نمی زدند. ایشان را گفتم یابن رسول الله دیگر بفرما، فرمود: که ای سلیمان انگشتر عقیق امان می بخشد از خون، گفتم دیگر بفرما، فرمود: ای سلیمان خدای عزوجل دوست می دارد که بلند کند به دعا به سوی او دستی را که در او نگین عقیق باشد. گفتم دیگر بفرما، فرمود: که عجب دارم از دستی که در آن نگین عقیق باشد، چگونه خالی ماند از دینار و درهم. گفتم دیگر بفرما، فرمود: نگاه دارنده آدمی است از هر بلا. گفتم یابن رسول الله، دیگر بفرما، فرمود: که ایمن می گرداند از فقر. گفتم یابن رسول الله روایت کنم این حدیث را از جدت حسین بن علی (ع) از پدرش امیر المؤمنین(ع) ؟ فرمود بلی.</span></font></b></font></p><font color="#000099"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="4"><span lang="FA">17.در روایت دیگر منقول است که دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد.</span></font></b></font></p></div></font> text/html 2019-06-21T00:02:55+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر سخن بزرگان دین در خواص عقیق http://oloom786.mihanblog.com/post/1002 <div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><br></font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">بزرگان دین و خواص عقیق</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><br></font></b></font></div><div><font color="#000099"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#000099"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">بخشی از سخنان بزرگان دین در رابطه با خواص استفاده از عقیق</font></b></font></div><div><font color="#000099"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><br></span><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">در شب معراج که به آسمان ها سفر کردم ( به عرش رفتم ) به مرتبه ای رسیدم که نزدیکتر از آن ،‌ به مقام ربوبیت ، تصور پذیر نیست . پس خداوند در آنجا با من بین دو کوه عقیق سخن گفت</span><span dir="LTR">&nbsp;.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مائه منقبه - ص 168 ، الشیعه فی احادیث الفریقین</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده می شود</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت فاطمه (سلام الله علیها):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">هر کس انگشتر عقیق در دست کند ، همیشه خیر و خوبی می بیند</span><span dir="LTR">&nbsp;.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">امالی ص 311 ، وسائل الشیعه 5 - ص 88</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام سجاد (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">ربیعه الرای می گوید : دیدم در دست علی بن حسین (ع ) نگین (عقیق) است به ایشان عرض کردم این چه نگینی است؟</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">فرمودند : این نگین عقیق رومی است ، هرکس انگشتر عقیق به دست کند حاجتهای او برآورده می شود</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">کسی نزد حضرت خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و شکوه نمود که دزد در راه اموال مرا ربود، حضرت فرمود: چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که آن از هر بدی آدمی را نگاه می دارد</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام محمّد باقر (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">عقیق سرخ ، زرد و سفید هر سه کوه هایی هستند در بهشت و هر که انگشتری از عقیق بدست کند به جز خیر و خوبی و وسعت رزق نمی‌بیند</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">هر کس انگشتری که نگینش عقیق است انتخاب کند فقیر نمی شود و کارهایش فقط به نیکو ترین وجه پایان می یابد</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش البته نیکو باشد</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">عقیق محافظ در سفر است</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">دو رکعت نماز به همراه نگین عقیق ، معادل هزار رکعت نماز بدون عقیق است</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">یا علی، همانا عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خدای متعال و نبوت من و وصی بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اقبال الاعمال - 465 ، بحارالانوار 27 - 262</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">از شما مادامی که این عقیق همراه او باشد غم و غصه ای به او نمی رسد</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام رضا (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">انگشتر عقیق فقر را از میان می برد، و دست کردنش نفاق و دو رویی را محو می کند</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام رضا (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">اولین کوههایی که اقرار به ولایت حضرت علی (علیه السلام) کردند ، کوههای فیروزه ، عقیق و یاقوت بوده است</span><span dir="LTR">&nbsp;.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بحارالانوار69 - ص 42 ، وسائل 5 - ص 89</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امام صادق ( علیه السّلام) ، و آن حضرت از پدران بزرگوارش ( علیهم السّلام ) از امیر مؤمنان علی ( علیه السّلام ) نقل کرده است که فرمود: انگشتری عقیق به دست کنید که خدا شما را برکت دهد، و از بلا در امان باشید</span><span dir="LTR">.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">دوست دارم که هر مومنی از شیعیان ما پنج انگشتر را در دست داشته باشد . یکی از آنها عقیق است ، زیرا عقیق با ایمان ترین و مومن ترین سنگ به خدا و به ما اهل بیت در میان سنگ ها ست .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مناقب ج 3 - ص 302 ، بحارالانوار ج 42- ص 61 ، مستدرک ج 3 - ص 293</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">انگشتر عقیق در دست کنید، همانا خداوند با پیامبرش موسی بر کوه عقیق سخن گفت و موسی بر این کوه به مقام کلیم الهی رسید</span><span dir="LTR">&nbsp;.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امام صادق (علیه السلام ) در حدیثی طولانی در خواص سنگ عقیق فرمود : خیلی عجیب است دستی که در آن انگشتر عقیق باشد و درهم و دینار نداشته باشد .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مکارم الاخلاق - ص 88 ، وسائل الشیعه : 5 - ص 91</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امام صادق (علیه السلام ) در حدیثی در ادامه بیان فواید انگشتر عقیق می فرماید : خداوند دوست دارد دستی که برای دعا کردن به درگاهش بلند می شود ، با انگشتر عقیق باشد .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مکارم الاخلاق - ص 88 ، وسائل الشیعه 5&nbsp;</span><span lang="AR-SA">–</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ص 91</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">عقیق حرز در سفر است و دست کردن انگشتر آن در هنگام سفر ، انسان را از خطرهای سفر محفوظ و مصون می دارد .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کافی 6 - ص 470 ، الامان - ص 52 ، وسائل 5&nbsp;</span><span lang="AR-SA">–</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ص 89 و90</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : زمانی که خداوند موسی بن عمران را خلق کرد ( وقتی او را در میقات به رسالت مبعوث کرد ) با موسی بن عمران سخن گفت. سپس خداوند عنایت ویژه ای به اهل زمین کرد و از نور صورت حضرت موسی ، کوه عقیق را آفرید.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">سپس خداوند قسم یاد نمود : به عزتم قسم هرگز نمی سوزانم و عذاب نمی کنم دستی را که در آن انگشتر عقیق باشد ، به شرط آنکه ولایت علی (علیه السلام ) را در دل داشته باشد.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">المناقب 3&nbsp;</span><span lang="AR-SA">–</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ص 302 ، جامع الاخبار - ص 134 ، بحار الانوار 42&nbsp;</span><span lang="AR-SA">–</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ص 62 ، وسائل 5- ص 87</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">روزی مردی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و از دزدان قافله در مسیر مسافرت و دزدیده شدن اموالش توسط آنها شکایت کرد.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">حضرت فرمود : چرا انگشتر عقیق در دست نمی کنی ؟ پس همانا انگشتر عقیق انسان را از هر بدی محافظت می کند.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کافی 6 - ص 471 ، جامع الاخبار - ص 134 ، مکارم الاخلاق - ص 88 ، وسائل 5&nbsp;</span><span lang="AR-SA">–</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ص 89</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت علی (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">روزی امیر مومنان (علیه السلام ) از کنار جسد کشته ای می گذشتند که انگشتری با نگین عقیق در دست داشت .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">در این حال حضرت فرمود : انگشترش را برای من بیاورید.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">همراهان حضرت انگشتر مرد مقتول را از دستش درآوردند و به حضرت دادند.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امیر مومنان (علیه السلام )&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">نگاهی به آن انگشتر کردند و فرمودند : برای چه از صاحبت که تو را در دست داشت محافظت نکردی ؟ ( و مانع کشته شدنش نشدی ؟ )</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">پس انگشتر به صدا در آمد و گفت : یا علی من عقیق یمانی نیستم.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">الدر الثمین - ص 73</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">ابن شهر آشوب نقل می کند که :</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">روزی جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت : یا رسول الله ( صلی الله علیه و آله و سلم ) پروردگارم بر تو سلام و درود میفرستد و میفرماید انگشترت را در دست راست کن و نگین آن را هم عقیق قرار بده و به پسر عمویت علی ( علیه السلام ) نیز بگو انگشترش را در دست راست کند و نگین آن را عقیق قرار دهد.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم )&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">پیام جبرئیل را به امیر المومنین&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">( علیه السلام )&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">رسانید . حضرت عرضه داشت :یا رسول الله</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">( صلی الله علیه و آله و سلم ) عقیق چیست ؟</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">پیامبر&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">( صلی الله علیه و آله و سلم )&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">فرمودند : نام کوهی در کشور یمن است.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">سلمان فارسی روایت می کند که روزی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به امیر مومنان (علیه السلام ) فرمود : یا علی انگشتری را در دست راست کن تا از دسته مقربان الهی باشی .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">حضرت (علیه السلام ) عرضه داشت : یا رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، مقربان درگاه الهی چه کسانی هستند ؟</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : آنها جبرئیل و میکائیل اند .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">باز (علیه السلام ) حضرت پرسیدند : چه انگشتری در دست کنم ؟</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند : عقیق قرمز ، پس همانا سنگ عقیق ، اول کوهی است که اقرار به وحدانیت خدا و پیامبری من و به وصایت تو یا علی و امامت فرزندان بعد از تو و به بودن بهشت برای محبان تو و شیعیان فرزندانت کرده است.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">علل الشرایع: 1 - ص 158 ، بحار : 42 - ص 69 ، وسائل : 5 - ص 82</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام محمّد باقر (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">روزی مردی از کنار امام باقر ( علیه السلام ) عبور کرد که دستگاه ظالمانه حکومتی بنی امیه به نا حق به را تازیانه زده بودند .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">پس امام باقر ( علیه السلام )&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">به راوی فرمودند: چرا همراه خود انگشتر عقیق نداشت؟ بدان همانا اگر انگشتر عقیق در دست داشت، به او به نا حق تازیانه نمی زدند .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام محمّد باقر (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">اسماعیل فرزند امام صادق ( علیه السلام ) از جدش امام</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><em><span lang="AR-SA">باقر</span></em><em><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></em><span lang="AR-SA">( علیه السلام ) نقل می کند که حضرت به او فرموده است : ای فرزندم هر کس که شب را صبح کند، در حالی که انگشتر عقیق در دست راستش باشد و هنگام صبح قبل از آن که کسی را ببیند، نگین انگشترش را برگرداند، به طوری که در کف دستش قرار گیرد و سوره قدر را بخواند وبعد آیه موجود را خداوند او را در آن روز از شر آن چه از آسمان نازل میشود و به سوی آسمان بالا میرود و هم چنین از شر آن چه در زمین فرود میآید و از آن خارج میشود، حفظ میکند و محافظت خدا و ولی خدا به سر میبرد تا صبح را به شب رساند .</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امام صادق (علیه السلام )خطاب به مفضل فرمود : دوست دارم که هر مومنی پنج انگشتر در دست کند : عقیق ، فیروزه و یاقوت و حدید صینی و دُرّ نجف . مفضل پرسید : سرورم ، خاصیت و فضیلت دست کردن انگشتر دُرّ نجف چیست ؟ حضرت فرمود : هر کس انگشتر دُرّ نجف در دست کند و نگاه به آن کند ، خداوند برای هر نگاهی که به این نگین می اندازد ، ثواب یک زیارت ( اعم از حج یا غیره ) در نامه عمل او می نویسد که اجر و ثواب آن برابر با اجر و ثواب عمل پیامبران و صالحان است و اگر رحمت خداوند بر شیعیان نبود ، قیمت هر دانه نگین درّ نجف به قدری گران می شد که کسی توانایی خرید آن را نداشت ، لکن خداوند آن را بر شیعیان ارزان قرار داده و زیاد یافت می شود تا آن که همه شیعیان بتوانند از آن بهره ببرند</span><span dir="LTR">&nbsp;.</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">التهذیب 6 - ص 37 ، جامع الاخبار - ص 134 ، فرحه الغری - ص 86 ، وسائل الشیعه 14 - ص 403</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام رضا (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امام رضا علیه السلام</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ضمن حدیثی در فضیلت روز غدیر فرمود : خداوند ولایت امیر مومنان (علیه السلام ) را بر ساکنان طبقات هفتگانه آسمان عرضه کرد . پس اول کسانی که به ولایت امیر مومنان (علیه السلام ) ایمان آوردند ، ساکنان طبقه هفتم آسمان بودند .خداوند ( به علت این عمل آنان ) آسمان هفتم را به عرش خودش آراست و عرش خود را در آسمان هفتم قرار داد . پس از آن ، ساکنان طبقه چهارم به ولایت امیر مومنان (علیه السلام )&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اقرار کردند . خداوند آسمان چهارم را هم به بیت المعمور آراست و بیت المعمور را در آنجا قرار داد . سپس ساکنان آسمان دنیا به امامت امیرمومنان (علیه السلام ) اقرار کردند و ایمان آوردند . خداوند اسمان دنیا را به ستارگان مزین کرد و بعد طبقات دیگر آسمانها ایمان آوردند . سپس ولایت امیر مومنان (علیه السلام ) را بر زمین ( هفت طبقه زمین ) عرضه کرد .اول جایی که به ولایت امیر مومنان (علیه السلام ) اقرار نمود ، سرزمین مکه بود. پس خداوند آن را به وجود کعبه آراست. سپس سرزمین مدینه ایمان آورد ،‌پس آن سرزمین را به وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آراست . سپس سرزمین کوفه به ولایت امیر مومنان (علیه السلام ) اقرار کرد . خداوند آن را به وجود امیر مومنان (علیه السلام ) آراست . سپس خداوند ولایت امیر مومنان (علیه السلام ) را بر کوهها عرضه کرد ، پس اولین کوه هایی که به ولایت امیر مومنان شهادت دادند سه کوه عقیق ، فیروزه و یاقوت بودند</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">منبع</span><span dir="LTR">&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اقبال الاعمال 2 - ص 262 ، بحار الانوار 27 - ص 262</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام جعفر صادق (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">بشیر خدمت امام صادق ( علیه السلام ) عرض کرد : فدایت شوم، چه نگینی بر روی انگشترم قرار دهم ؟</span><span dir="LTR"><br>&nbsp;</span><span lang="AR-SA">حضرت ( علیه السلام ) فرمود:</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">&nbsp;ای بشیر چرا از عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید قافلی استفاده نمی کنی؟ پس همانا این سه عقیق سه کوهی هستند در بهشت که کوه عقیق قرمز بر خانه پیامبر در بهشت و کوه عقیق زرد بر خانه فاطمه زهرا در بهشت و کوه عقیق سفید نیز بر خانه امیرالمومنین در بهشت سایه افکنده اند و همه این خانه ها یکی است. همانا این سه کوه، خداوند را تسبیح و تقدیس و تمجید میگویند و برای دوستان و محبان آل محمد استغفار میکنند</span><span dir="LTR">.&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: red;" lang="AR-SA">امام رضا (علیه السلام):</span></font></b></font></p><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">امام رضا (علیه السلام) همچنین درباره همراه داشتن سنگ جزع یمانی از پدرانش از علی(علیه السلام) فرمود: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد درحالی که در دست او انگشتری با نگین جزع یمانی بود برای ما نماز خواند و وقتی نمازش تمام شد آن را به من داد و فرمود:یا علی! این انگشتر را به دست راستت کن و با آن نماز بخوان .آیا میدانی ثواب نماز خواندن با انگشتری که نگین جزع یمانی دارد هفتاد نماز است و جزع تسبیح می گوید و استغفار می کند و ثوابش را به صاحبش می نویسند</span></font></b></font></p></div> <br> text/html 2019-06-21T00:02:24+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر سنگ عقیق http://oloom786.mihanblog.com/post/1001 <div align="center"> <font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>786</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b>سنگ عقیق</b></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>بررسی خواص و شارژ سنگ عقیق</b></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">کانی شناسی:</font></b></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="AR-SA">عقیق سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ یمانی تشکیل شده‌است. ترکیب شیمیایی آن</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="FA">۱۰۰%</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span dir="LTR">SiO</span><span lang="FA">۲</span><span lang="AR-SA">یا سیلیس است که البته گاهی عناصری نظیر</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR">Al</span><span lang="AR-SA">،</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR">Fe</span><span lang="AR-SA">،</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR">Mg</span><span lang="AR-SA">،</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR">Ca</span><span lang="AR-SA">،</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR">Ni</span><span lang="AR-SA">،</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="LTR">Cr</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">در کنار آن قرار می‌گیرد. ویژگی عقیق ریزدانه بودن آن و روشنی رنگش است.عقیق درخشنده و دارای چمک بلورین می‌باشد.</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بهترین آن سرخ، زرد و سفید است. گونه‌ای از آن که ذرات فراوان میکا دارد و براق است دلربا نامیده می‌شود. شکل بلورهای عقیق، نازک و شش گوش است این کانی در هیدروکسید پتاسیم (</span><span dir="LTR">KOH</span><span lang="AR-SA">) حل می‌شود</span><span dir="LTR">.</span>&nbsp;</b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">عقیق به حالت توده های گره خورده در صخره سنگ های گدازه های آتشتفشانی یافت می شود وقتی صخره ها شکاف می خورند، عقیق ها با طرح ها و رنگ های گوناگون ظاهر می شوند.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="6" color="#000099">خواص درمانی:</font><br><span lang="FA"> </span></b></font></p><div class="row"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">عقیق برای بیماری های دستگاه گوارش مفید است.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">استفاده از عقیق برای دردهای استخوانی به ویژه کمر درد مفید است.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">برای جلوگیری از خونریزی های شدید به ویژه برای زنان توصیه می شود.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">عقیق بسیار پر انرژی است و برای ناراحتی های روحی و بر طرف شدن غم مفید است و همچنین آرامش بخش و شادی آور است.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA"><font size="6" color="#000099">تاثیرات ویژه همراه داشتن سنگ عقیق </font><br></span></b></font></p><div class="row"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">همراه داشتن عقیق فقر را از بین می برد.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">باعث افزایش برکت و فراخی و زیادی رزق و روزی می شود.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">دفع بلا، در برابر حوادث و بلایا از صاحبش محافظت می کند.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">سنگ عقیق برای محافظت از چشم زخم می باشد.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">از بین برنده ی ترس است و شجاعت را برای صاحبش به ارمغان می آورد.</span></b></font></p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA">عقیق با خود خوش شانسی و خوش اقبالی نیز برای صاحبش به ارمغان می آورد.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><span lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="6" color="#000099">تخلیه و شارژ سنگ عقیق:</font><br><span lang="FA"> </span></b></font></p><div class="row"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b> </b></font><p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>جهت تخلیه و پاکسازی سنگ عقیق از امواج منفی می توانید آن را&nbsp; در آب جاری قرار دهید و آنرا بشویید. و جهت شارژ مجدد سنگ را مدتی در معرض نور خورشید قرار دهید.</b></font></p> </div> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"></span></p> </div></div> <br> text/html 2019-05-05T01:13:04+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر دوستی بین زوجین و معشوقه http://oloom786.mihanblog.com/post/1000 <font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7">786</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="6"><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوستی بین زن و شوهر</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="6"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></b></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5" color="#000099"><br></font></b></font></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5" color="#000099">از بین رفتن دشمنی و ایجاد دوستی بین زن و شوهر و نامزد و معشوق </font></b></font><br></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اگر در زندگی مشترک بین شما و همسرتون دچار مشکل شده اید و بین شما سردی و دشمنی بوجود آمده است و اینکه بین دو شخص که همدیگر را برای ازدواج میخواهند و بین آنها دوستی و مهر و محبت از بین رفته و مهر و محبت در قلب آنها کم شده است و تمایل دارند این دوست داشتن برگردد و در کنار همدیگر با مهر و محبت باشند و زندگی سعادتمندی داشته یا شروع کنند باید دعای ذکر شده در ادامه را بنویسند و همیشه همراهشون گردانند و شرط نوشتن برای داشتن تاثیر گذاری داشتن اذن استاد واقعی و نوشته شدن در زمان سعد میباشد.</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font class="text4"><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">برای بررسی مشکلات و رسیدن به خواسته و دونستن ساعات سعد و گرفتن اذن استاد میتوانید مشخصات و خواسته یا مشکلتون را بتوسط ارسال ایمیل برای استاد ارسال نمایید تا در اسرع وقت شما را راهنمایی و کمک کنند.</font></b></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس ایمیل استاد:oloomgarebah@yahoo.com</font></b></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div><br><font color="#009900"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></font></b></font></div><div><font color="#009900"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>یاوَدود یاوَدود یاوَدود </strong></font></b>تَوَکَّلوا یا خُدّام هذهِ السُّورَه بِالاُلفَه و المَحَبَّه بَینَ فلان زاییده شکم فلان و فلانه زاییده شکم فلانه بحق هَهْطُوبْ هَهْطُوب لُهوبْ اَجِب یا صَمْتُون ذُوبَهاء و جَمال تَوَکَّلوا یا خُدّام هذهِ السّورَةِ الشَّریفَة بِالمَحبَّة الدّائِمَه وَالوِداد بین فلان زاییده شکم فلانة و فلانه زاییده شکم فلانه بِحَقِّ هذهِ السُّورَةِ عَلَیکُم و طاعَتَها لَدَیْکُم</strong></font></b></font></div></font></div></font> text/html 2019-04-30T23:33:58+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر ایچاد مهر و محبت http://oloom786.mihanblog.com/post/999 <font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>ایجاد مهر و محبت</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">دوست داشته شدن و یا ایجاد مهر و محبت در شخص مد نظر</font></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">اگر شخصی خاص را مد نظر دارید و تمایل دارید که مهر و محبت شما در دل ایشان قرار گیرد و شخص شما را دوست داشته باشد البته به نیت ازدواج و درست و شرعی دعایی در ادامه ذکر میگردد که باید آنرا در ساعات سعد طالعتون و با داشتن اذن از استاد واقعی دارای عاملیت بنویسید و همراه خود گردانید.</font></b></font></div><div><font color="#000099"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">برای بررسی مشکلات و رسیدن به خواسته و دونستن ساعات سعد و گرفتن اذن استاد میتوانید مشخصات و خواسته یا مشکلتون را بتوسط ارسال ایمیل برای استاد ارسال نمایید تا در اسرع وقت شما را راهنمایی و کمک کنند.</font></b></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس ایمیل استاد:oloomgarebah@yahoo.com</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><font color="#990000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>بسم الله الر حمن الرحیم <br></strong></font></b></font></div><div><font color="#990000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;وَالضُّحَی وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَی مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَی وَلَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ الْأُولَی وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَی أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فَآوَی وَوَجَدَکَ ضَالًّا َهَدَی وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَی فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا فلان زاییده شکم فلانه علی حب فلانه زاییده شکم فلانه</strong></font></b></font></div><div><font color="#990000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></b></font></div><div><br></div> <br><br> </font> text/html 2019-03-31T01:30:46+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر نوروز فرخنده http://oloom786.mihanblog.com/post/998 <div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">نوروزتان فرخنده باد</font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#000099"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">نوروزتان فرخنده باد</font></b></font></b></font></div><div align="center"><font color="#000099"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></b></font></div><div><br></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">بنا بر درخواست و سوالات زیاد کاربران و بازدید کنندگان عزیز و محترم&nbsp; در رابطه با <font color="#000099">قرعه کشی آویزه عقیق شرف الشمس</font> و <font color="#000099">نحوه سفارش حکاکی برای اویزه عقیق شرف الشمس در نوروز امسال</font> و <font color="#000099">تخفیف بسیار ویژه</font> در مورد این آویزه های خاص البته در اندازه کوچک تر توضیحاتی بدین شرح خدمتتون داده میشود.<br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">1-افرادی که تمایل به شرکت در قرعه کشی را دارند نیاز میباشد نام و نام مادر گرامی بهمراه نام شهر محل سکونت و شماره همراه خود را در کانال <font color="#000099">تلگرام</font>ی علوم ماورا&nbsp; و نیز در صفحه <font color="#000099">اینستگرام</font> علوم ماورا بصورت خصوصی ارسال نمایند.<br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">2-برای سفارش و حکاکی در نوروز امسال مرتبط با آویزه های عقیق شرف الشمس همانند قبل میتوانید سفارش خود را بتوسط <font color="#000099">ایمیل</font> به ادرس ایمیل استاد ارسال نمایید تا توضیحات کامل برای شما ارسال گردد.</font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">3-تعدادی محدود آویزه شرف الشمس در اندازه کوچک تر از آویزه های دیگر با تخفیف بسیار ویژه قابل سفارش میباشد که میتوانید درخواست سفارش خود را <font color="#000099">بتوسط ارسال ایمیل و پیام خصوصی در تلگرام و اینستگرام&nbsp;</font> با مشخصه تخفیف ویژه ارسال نمایید در این سفارش هزینه پست پیشتاز بر عهده سفارش دهنده میباشد.<br></font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><font color="#000099"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">افرادی که اویزه عقیق شرف الشمس و نیز آویزه با تخفیف ویژه را سفارش دهند در قرعه کشی نیز شرکت داده میشوند.</font></b></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس کانال تلگرام علوم ماورا:</font></b></div><div><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span><span><span><span><span><font class="ydp5d7db1f7yiv4127035046ydp5e9b5f8ctext4">https://telegram.me/oloomgarebah1</font></span></span></span></span></span></font></div><div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span><span><span><span><span><font class="ydp5d7db1f7yiv4127035046ydp5e9b5f8ctext4"><br></font></span></span></span></span></span></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس صفحه اینستگرام علوم ماورا:</font></b></div><div align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><font style="direction: ltr;" size="5">@gohar_taher</font></font></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس ایمیل استاد:</font></b></div><div><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><font size="5">oloomgarebah@yahoo.com</font></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">موفق باشید.</font></b></font></div><div><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">یاعلی</font></font></b></div> text/html 2019-03-19T03:00:56+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر تبریک نوروز 98 http://oloom786.mihanblog.com/post/997 <div align="center"><font color="#009900"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="7"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="7"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">سال نو مبارک</font></b></font></div><div align="right"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><br></font></div><div align="right"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">ایام بکام</font></div><div align="right"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><br></font></div><div align="right"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">با عرض سلام خدمت شما عزیزان</font></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900"><img src="http://uupload.ir/files/klv_نوروز_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900">مهربان دلسوز بخشنده و سخت کوش باشید سرشار از انرژی و هیچان در این ایام زنده شدن طبیعت و نو شدن سال و شروع فصل زیبای بهار</font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900"><img src="http://uupload.ir/files/ypj_نوروز.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900">عزیزان تعداد ده عدد آویزه عقیق زرد شرف الشمس بعنوان هدیه این ایام و بنام شخص حکاکی و تقدیم شما میگردد.</font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900">نحوه شرکت در قرعه کشی اعلام میگردد.</font></b></div><div align="right"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900">شیخ طاهر .</font></b></div><div align="right"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900">موفق و پیروز و سلامت باشید.</font></b></div><div align="right"><font color="#009900"><b><font size="7"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">یا علی</font></font></b></font></div> text/html 2019-02-25T01:05:48+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر سنگ کهربا http://oloom786.mihanblog.com/post/996 <div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/tt4l_amber.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><p style="font-size:28pt;color:yellow"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">خواص سنگ کهربا&nbsp; </font> <span lang="en-us"><font size="7">Amber</font></span></b></font><span style="color:yellow" lang="en-us"><font size="7">&nbsp; </font></span></p> <ul><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b><font size="5">ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای سوم وشبکه خورشیدی</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربا به رنگ آفتاب آبگونه است... زرد به رنگ خورشید وسط روز و نارنجی به رنگ غروبهای آتشین و جزو اولین سنگها یا موادی بوده که توسط انسانهای اولیه آسیا، افریقا و اروپا برای حرز و تزیین استفاده می شده است</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">دو منبع مهم کهربا در بازار امروز از کشورهای بالتیک و جمهوری دومنیکن است. کهربای کشورهای بالتیک قدیمیتر است و در بازار ارجحیت دارد اما احتمال دارد درون کهربای جمهوری دومنیکن، حشرات نیز وجود داشته باشند<span lang="en-us"> .</span> کهربای روسیه و لهستان ( پولونیا ) مهمترین بخش تامین بازار کهربا هستند</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">نقل است که کهربا بیماری و انرژی منفی را از بدن بیرون می کشد و به این دلیل عده ای می گویند کهربا شانس می آورد!</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">سختی کهربا 2.5 است و ساختار کریستالی بی شکل دارد.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">مشهور است که کهربا، صمغ فسیل شده درختان است. اغلب کهرباها از زرد طلایی تا زرد نارنجی متفاوتند اما گونه های سبز، قرمز، بنفش و سیاه نیز وجود دارند. </font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربای شفاف یا مات به شکل غده کوچک یا توده های نامنظم با سطح ترک دار یا هوازده دیده می شوند.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#3333FF">همچنین احتمال دارد کهربا حاوی حشراتی باشد که میلیونها سال پیش که صمغ هنوز چسبناک بوده، در آن گیر افتاده اند. بسیار نادر است که قورباغه، وزغ یا حتی مارمولک نیز در آن یافت شود.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#3333FF">کهربا یکی از چند سنگی است که میتواند با الکتریسیته شارژ شود. وقتی آنرا به جسمی مالش دهید، انرژی الکتریکی منفی ایجاد می کند که گرد و غبار را جذب می کند</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#3333FF">بر اساس این حقیقت که کهربا نوعی فسیل است با زمان، چرخه ها و طول عمر رابطه مستقیم دارد. از آنجا که زمانی ماده ای دارای حیات بوده، با آکاشا در ارتباط است که همان عنصری است که "عنصر پنجم" خوانده می شود و بر خاک، هوا، آتش و آب حکمرانی می کند و آنها را متصل به هم نگه می دارد و از جهتی منبع غایی آن عناصر است. همچنین آکاشا سمبل زندگی و موجودات زنده مانند گیاه، حیوان و انسان است. </font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#3333FF">کهربای زرد، طلایی و نارنجی، دارنده اش را زیباتر می سازد و برای گنجاندن انرژی خورشید استفاده می شود.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربا برای موفقیت، فراوانی، شفادهی، زنده دلی و شادی مفید است. </font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">سنگ کهربا برای آنانی که استفاده اش می کنند، شکیبایی، حفاظت، سپر روانی، عشق رمانتیک، لذت جویی، تطهیر، تعادل و آرامش به ارمغان می آورد و بعنوان جذابیت در ازدواج به کار می رود.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربا سنگ قدرتمندی است و برای شفادهی جسم فیزیکی استفاده می شود. این سنگ بیش از هفت هزار سال بعنوان محرک سوخت و ساز و درمان بیماریهای پوستی که به علت برهم خوردن تعادل سوخت و ساز بوجود می آید، استفاده می شده است.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">همچنین در درمان آسم و مشکلات تنفسی آلرژیک استفاده می شود. </font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">به طور کلی به همراه داشتن کهربا به شکل گردنبند، در درمان بیماری موثر است. </font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربا دارای انرژی الکتریکی منفی است و بنابراین برای وارد کردن انرژی و قدرت به دارنده آن مفید است.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربا انرژی آرام بخش و سبکی می دهد که همزمان هم آرام کننده و هم انرژی زاست. </font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">سنگ کهربا به بیداری امیال کمک کرده و تواناییهای فکری، وضوح فکر و معرفت را ارتقاء می بخشد. این سنگ با بیرون کشیدن انرژی منفی از محیط آنرا پاکسازی کرده و به همین روش درد فیزیکی را تسکین می دهد.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">تسکین دهنده اعصاب و روح است و در حفاظت نقش دارد.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">کهربا با شفادهی، تسکین دهندگی و هماهنگ کنندگی به ثبات انرژی کوندالینی کمک می کند و درک معنوی را بالا می برد.</font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="4" color="#FF0000">برای فعالیت کودک درون و زندگی گذشته، عالی است و روی چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی و گاهی روی چاکرای دوم یا خاجی مؤثر است.</font></p></li></ul></div> text/html 2019-02-25T01:05:08+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر سنگ عقیق شجر http://oloom786.mihanblog.com/post/995 <div align="center"> <b><font size="7">786</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/2tgw_dendrite-agate-top.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><h3> <font size="6" color="#FFFF00"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><span class="auto-style3">خواص&nbsp;</span></font></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><span class="auto-style4">سنگ عقیق شجر&nbsp; Dendritic Agate</span></font><font size="6" color="#FFFF00"><span class="auto-style3"> <br></span></font></h3><div><br></div> <ul><li> <p align="right"> <font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">عقیق که چالسدونی نیز هست در اشکال مختلفی وجود دارد. هیچ سنگی مانند عقیق بطور طبیعی رنگ آمیزی خلاقانه و نوار دار ندارد، بطوریکه چالسدونی کوآرتز با لایه های متحدالمرکز با انواعی از رنگها و بافتها شکل می گیرد. هر سنگ عقیق منفرد، با پر کردن یک حفره در سنگ میزبان شکل می گیرد. در نتیجه عقیق همیشه به شکل برآمدگی گرد با دسته ای از دوایر متحدالمرکز مانند حلقه های یک تنه درخت، یافت می شود. گاهی این دسته ها شبیه چشم و گاهی با دالبری های فانتزی یا حتی منظره هایی شبیه درختان پر (عقیق شجر) شاخه هستند.</font></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> در دوران باستان، عقیق بعنوان حرز جایگاه والایی داشته است. حتی گفته می شود تشنگی را فرو نشانده و از بروز تب جلوگیری می کند. افسانه هایی هست که می گوید جادوگران پارسی از آن برای تغییر جهت طوفان استفاده می کرده اند.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> مجموعه مشهور سه هزار کاسه عقیق که توسط میترادیتس، پادشاه پونتوس جمع آوری شده، نشان دهنده علاقه و اشتیاقی است که در گذشته به عقیق ابراز می داشته اند. کاسه های عقیق در دوران امپراطوری بیزانس نیز همچنان مشهورند. جمع آوری کاسه های عقیق در دوران رنسانس در میان خانواده های سلطنتی اروپایی رواج داشته و موزه های زیادی در اروپا مانند لوور، نمونه های بی نظیری از آن را به نمایش گذاشته اند.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> <font color="#3333FF">گفته می شود عقیق در تقویت قوه درک و فعالسازی قوه تحلیل و ایجاد تعادل بین حالتهای فیزیکی، عاطفی، ذهنی و روحی نقش دارد. خشم را کاهش و حسن نیت را ارتقاء می بخشد.</font></font></b></font></p><font color="#3333FF"> </font></li><li> <p align="right"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> عقیق در درک حقیقت و پذیرفتن شرایط کمک کرده و شفاده عاطفی قدرتمندی است. حافظه و تمرکز را تقویت کرده و استقامت بدنی و صداقت را افزایش می دهد.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> مانع بی خوابی شده و خوابهای خوش را تضمین می کند. شجاعت شخص را تقویت و از او در برابر خطرات محافظت می کند. تأثیری آرام بخش دارد و درک و شهود و تمرکز را تقویت کرده و به توسعه و افزایش استعداد تحلیلی فرد کمک می کند.</font></b></font></p> </li><li><font color="#3333FF"> </font><p align="right"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> عقیقها از قدیمی ترین سنگهای خوش شانسی و شفادهی بوده اند. بطور کلی عقیق دارنده آن را قادر می سازد تا دوست واقعی را از دوست نما تشخیص دهد. عقیق در تغییر جهت طوفان و رعد و برق، محافظت کودکان از خطر بخصوص در سقوط از ارتفاع و نیز رونق در زندگی، نقش دارد.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> عقیق به درمان اختلالات پانکراس و بهبود گردش خون کمک می کند. سنگ متعادل کننده و پاک کننده است که شکاف بین مغز و قلب را پر می کند.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> انواع بیشمار عقیق که به گونه ای مبهم توسط رنگ و طرح از هم قابل تشخیصند در انواع مختلف جادوگری استفاده می شوند. با این که انواع مختلف عقیق ممکن است به خاطر خصوصیات بالا استفاده شوند، هر کدام انرژیهای سنتی دارند.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> عقیق، بطور کلی سنگ برج جوزا است و نیروی اراده را تقویت می کند.</font></b></font></p> </li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> این سنگ موقعیتهای سخت ارتباطی را در زمانهای دشوار تسهیل کرده و توانایی صحبت در جمع و گفتگویی نرم را تقویت می کند. سنگی الهام بخش است که به همسویی داخلی کمک می کند و برای انجام شعبده استفاده می شده است. همانطور که در مورد همه انواع عقیق صدق می کند، این سنگ نیز سنگی حفاظتی است. به درمان آرتریت، سردرد، مسایل گوارشی، رشد و استخوانها کمک می کند.</font></b></font></p> </li></ul> text/html 2019-02-25T01:02:32+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر سنگ یاقوت کبود http://oloom786.mihanblog.com/post/994 <font class="text4"><div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div><img src="http://uupload.ir/files/v4q_sapphire.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><h3> <font size="6" color="#FFFF00"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000066">خواص&nbsp; سنگ&nbsp; یاقوت کبود ( سفایر )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sapphire</font><span lang="en-us"> </span><span style="font-weight: 400"></span></font></h3><div><br></div> <ul><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای پنجم و ششم</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سفایر دومین سنگ سخت بعد از الماس است که مادر طبیعت به ما هدیه کرده است.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;معادن بزرگ سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; در واقع بازمانده رگه های آتشفشانی و دگرگون شده از گرانیت و مرمرند که در بستر رودها و دامنه کوهها دچار هوا زدگی شده اند، مقادیر زیادی از این سنگ در برمه، تایلند، استرالیا، امریکای شمالی، برزیل، کشمیر و افریقا یافت می شود. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">زیبایی و استحکام این سنگ باعث شده بعنوان طلسم در میان سلاطین بسیار محبوب باشد. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یک تاریخدان قرون وسطا می نویسد که شاهان این سنگ را به همراه داشتند تا آنان را از صدمات فیزیکی و حسادت درباریان محفوظ دارد.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;هنگام امضای معاهده صلح، امضا کنندگان ، سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; به همراه داشتند تا از صلح واقعی و جلوگیری از خونریزی بیشتر اطمینان یابند.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در افسانه ها آمده اگر یک مار سمی به همراه سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; در ظرفی باشد، آن مار خواهد مرد چرا که این سنگ، محافظی در برابر سم ایجاد می کند.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در اسطوره های فارسی آمده است که مادر طبیعت روی سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; بزرگی استراحت می کند و آسمان بازتاب دهنده این کریستال آبی رنگ است. همانطور که می بینید سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; نیز مانند عضو دیگر خانواده اش،&nbsp; یاقوت ، هم در روی تاج شاهان و هم در افسانه ها جایگاهی ویژه دارد</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">درجه سختی سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; 9 است و ساختار کریستالی سه گوش دارد. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">همه انواع سنگ یاقوت که قرمز رنگ نیستند، سفایر&nbsp; نامیده می شوند، با این حال این نام بیشتر با رنگ آبی آن عجین است.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سنگ یاقوت، کریستال اکسید آلومینیوم است که با گونه های مختلفی از مواد معدنی، رنگهای متفاوتی ایجاد می کند؛ اگر سنگ یاقوت قرمز باشد، روبی نام خواهد گرفت، رنگ آبی آن به دلیل وجود تیتانیوم و آهن است. آهن به تنهایی رنگ زرد ایجاد می کند که "توپاز اورینتال " نام دارد. ترکیب تیتانیوم و آهن نیز رنگ سبز ایجاد می کنند و چه باور کنید یا نکنید ترکیب اکسید آلومینیوم، تیتانیوم و آهن رنگ ارغوانی نیز تولید می کنند. گونه کمیاب و محبوب سفایر&nbsp; ، رنگ نارنجی مایل به صورتی، مخلوطی از کروم و آهن است. سفایر&nbsp; سفید کاملاً خالص است و هیچ ماده معدنی دیگری در آن ترکیب نشده است. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در گذشته سفایر&nbsp; ستاره ای، به عنوان محافظ در برابر چشم بد و بازتاب دهنده نیات پلید به فرستنده اش، استفاده می شد، جادوگران از آن برای افزایش و هدایت انرژی جادوگری خود استفاده می کردند. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هندوان آنرا سنگ سیاره زحل می دانستند و معتقد بودند که دروازه ای به سوی قلمروهای آسمانی است. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; در دریافت پیامهای الهی و وضوح بخشیدن به آنچه که دریافت کردید به شما کمک می کند. استفاده از آن در هنگام مدیتیشن به شما کمک می کند تا پتانسیلهای پنهانتان را بیابید و بصیرت شما را از مفهوم زندگی تقویت می کند. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; به شما کمک می کند تا به رؤیاها و خواسته های مادی خود دست یابید و همزمان با افزایش ثروت شما، از آن نگهداری می کند.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">همچنین در حین کمک به حفظ نگرشی متعادل، به شما اجازه می دهد تا افکارتان را ساماندهی کرده و به موفقیتی حتمی دست یابید.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">این سنگ، انصاف و وفاداری را در میان شرکا و کارمندان تقویت کرده و در موقعیتهای ناعادلانه اگر حق با شما باشد، باعث ایجاد نتیجه ای منصفانه می شود. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; زرد برای درمان دردهای باقیمانده از سوء استفاده در دوران کودکی بسیار مفید است؛ طی روند شفادهی سپر محافظ طلایی ایجاد کرده و جملات امنیت بخشی را برای القاء منظور می کند که به کاستن از درد کمک می کنند.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; مؤثر ترین سنگ جواهر برای درمان سیستم عصبی است، عملکرد غده تیروئید را تنظیم کرده و بنابراین درمانی مؤثر برای کاهش اشتها و مشکلات عصبی قلب است. در شرق برای مقابله با طاعون استفاده می شده است.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در سطح روانشناسی، ذهن بیمار را متمرکز می کند و به وی انگیزه بهبود می دهد و به درمان همه بیماریها کمک می کند. </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">این سنگ دیواره رگها را استحکام بخشیده و مانع خونریزی بینی می شود. کریستالهای سبز و آبی بخصوص در درمان انرژی مفیدند. سفایر سبز انرژی احیا کننده قوی دارد که از ارتباطش با مادر زمین، ناشی می شود.</font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; word-spacing: 5; margin-top: 5; margin-bottom: 5"> <p align="right"><font size="3" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">قرار دادن سفایر ( یاقوت کبود )&nbsp; بر روی پیشانی و کار با چاکرای ششم یا چشم سوم به منظور گسترش آگاهی روان بینی بسیار مؤثر است. سفایر آبی، ارغوانی و سفید همگی برای فعالسازی چاکرای هفتم یا تاجی و پاکسازی مسیر انرژی کوندالینی و جریان آن در سراسر چاکراها، فوق العاده اند</font></b></font></p></li></ul></div></font> text/html 2019-02-25T01:01:45+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر سنگ خون http://oloom786.mihanblog.com/post/993 <div class="div21"> <div class="div56"><font class="text4"> <div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/uwwn_bloodstone.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><h3> <font size="6" color="#FFFF00"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">خواص&nbsp; سنگ&nbsp; خون ( حجر الدم )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bloodstone</font><span lang="en-us"> </span><span style="font-weight: 400"></span></font></h3><div><br></div> <ul><li> <p align="right"><font color="#3333FF"><b><font size="3">ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول و چهارم ( در ضمن انرژی کندالینی را فعال میکند، لطفاً با احتیاط استفاده شود )</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">سنگ خون، جاسپر سبز با خالهای قرمز روشن اکسید آهن، در دوران باستان، جواهر محسوب می شد. این کوارتز جذاب، آفتاب پرست هم نامیده می شد، چون در دوران باستان، سنگهای صیقل خورده، منعکس کننده نور خورشید توصیف می شدند؛ احتمالاً ظاهر این سنگ جواهر برای باستانیان، یادآور بازتاب خورشید قرمز غروب در آب اقیانوس بوده است. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">مسیحیان قرون وسطا از سنگ خون برای حکاکی صلیب و شهید استفاده می کردند که منجر به نامگذاری این سنگ به "سنگ شهید" شد. افسانه ها در مورد منشأ سنگ خون می گویند زمانی که اولین قطره خون مسیح بر سنگ جاسپر پایه صلیب افتاد سنگ خون پدیدار گشت</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">نمونه زیبایی از سنگ خون حکاکی شده با نشان امپراطور آلمان، رودولف دوم، در موزه لوور پاریس قرار دارد. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">یونانیان و رومیها برای داشتن صبر و پایداری در زمان مسابقات ورزشی و حفظ علاقه قدرتمندان برای کسب شهرت، همراه خود سنگ خون داشتند. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">درجه سختی سنگ خون 7 و ساختار کریستال آن مثلثی است. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">سنگ خون گونه ای کوارتز است که بطور کلی بعنوان طلسم و سنگ زینتی استفاده می شود. رنگ سبز تیره سنگ خون به دلیل وجود اکسید آهن، نقاط قرمز دارد. این نقاط شبیه خون بنظر می رسند و به همین دلیل حجر الدم نامیده می شود.</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">کشور هند منبع اصلی این سنگ محسوب می شود اما در استرالیا، برزیل، چین و ایالات متحده هم یافت می شود. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">سنگ خون قدرت پیشگویی آینده را دارد. گفته می شود قدرت این سنگ با قرار دادن آن درون آب و گذاشتن ظرف محتوی آن آب در زیر نور خورشید، افزایش می یابد.</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#000099">این سنگ به ایجاد آرامش بخصوص در مواقع مرگ، کمک می کند.</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#000099">&nbsp;این سنگ انرژیهای عرفانی سازگاری و سازماندهی را افزایش می دهد و سردرگمی و نگرانی را می کاهد</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#000099">سنگ خون به پاکسازی خون و اعضایی که با خون مرتبطند، کمک می کند. به طور کلی بدن را سم زدایی می کند و سنگی شگفت انگیز در شفادهی است بطوریکه در بیشتر سطوح، شروع به جوان سازی می کند.</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#000099">در غلبه بر افسردگی و دردهای عاطفی مؤثر است. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#000099">حتی امروزه در هند، سنگ خون کاملاً پودر شده، بعنوان دارو و برانگیزنده جنسی استفاده می شود و شاید به همین دلیل است که یافتن گونه های مرغوب آن در بازار به سختی پیدا می شود</font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#000099">سنگ خون به مدت سه هزار سال است که در جادوگری استفاده می شود. در بابل باستان، برای غلبه بر دشمنان، این سنگ را همراه خود داشتند و در مصر باستان نیز برای باز کردن درها، شکستن زنجیر و حتی فرو ریختن دیوارهای سنگی از آن استفاده می کردند. </font></p></li><li> <p align="right"><font size="3" color="#FF0000">این سنگ برای متوقف کردن خونریزی معروف است و سربازان مکرراً آن را بعنوان کمک اولیه جادویی همراه خود داشتند. امروزه نیز برای سالم نگه داشتن خون استفاده شده و به درمان بیماریهای خونی کمک می کند</font></p></li></ul></div></font></div></div> text/html 2019-02-21T00:49:42+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر فیروزه http://oloom786.mihanblog.com/post/992 <font class="text4"><h3 class="auto-style3" align="center"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font><br></h3><h3 class="auto-style3"><br></h3><h3 class="auto-style3"><img src="http://uupload.ir/files/y715_turquoise.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br> <font class="auto-style2" size="14"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><span class="auto-style1"></span></font></font></h3><h3 class="auto-style3"><font class="auto-style2" size="14"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><span class="auto-style1">خواص&nbsp; سنگ&nbsp; فیروزه&nbsp; </span> </font><font size="5"><span class="auto-style1" lang="en-us"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> Turquoise</font></span></font><span class="auto-style1"></span></font></h3> <ul><li><br> </li><li><p align="right"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای چهارم و پنجم و ششم</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه یکی از اولین سنگهایی است که به دلیل رنگش استخراج شد. رنگ آن بسته به میزان آهن و مس موجود در ترکیب، از آبی آسمانی تا سبز متغیر است.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه سنگی بسیار پیچیده و وسواسی است چرا که برای تشکیل آن باید نوع مناسب مواد معدنی در مکانی مناسب به مدتی بسیار بسیار طولانی (میلیونها سال) بماند. </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">مصریان فیروزه را "سنگ زندگی" نامیدند، قدیمی ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده، چهار گردنبند است که در دستان جسد مومیایی ملکه "زر" یافت شده است؛ او در حدود سال 5500 پیش از میلاد بر مصر فرمانروایی کرده است.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه در تبت از احترام زیادی برخوردار بوده و در تمام دوران زندگی شخص همراهش می شد. به عنوان پول رایج و سنگی باارزش داد و ستد می شده که حتی از طلا هم گرانبهاتر بوده است</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">درجه سختی فیروزه 6 است و ساختار کریستالی سه شیب دارد.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">مس عامل اصلی شروع فرایند تشکیل فیروزه است. فعل و انفعالات گرمایی ناشی از ماگماهای داغ آتشفشانی هنگام حرکت به سطح زمین، فلدسپاتهای مجاور آنها را تجزیه کرده و آلومینیوم آزاد می کند، اسید فسفریکی که از آپاتیت ها (سنگهایی که معمولاً نزدیک معادن مس یافت نمی شوند) می گذرد، فسفر مورد نیاز واکنش را فراهم می کند. سفره های آب زیرزمینی نیز بایستی به مدت میلیونها سال زیر سنگهای میزبان فیروزه باشند. درحین اینکه زمین جابجا شده، کوهها افراشته شدند و دریاها شکل گرفتند و ناپدید شدند، این مخازن مس، آلومینیوم و فسفر باید تحت فشار باقی می ماندند تا کاملاً خشک شوند. </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تقریباً تمامی فیروزه ها در نواحی آتشفشانی یافت می شوند و بهترین نوع این سنگ جواهر در نزدیکی سطح زمین قرار دارد. این سنگ باید کاملاً خشک شود تا استحکام داشته باشد.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">معادن فیروزه که در عمق بیشتر قرار دارند، به دلیل اسیدی که ذرات آب زیرزمینی تولید می کنند، نرم می شوند.یکی از استثنائها معدن کوهستان "لون" در نوادای امریکاست که غنی ترین معدن فیروزه است.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">سنگ فیروزه در سراسر دنیا یافت می شود و تاریخچه آن بعنوان سنگی معنوی به 7500 سال پیش باز می گردد. فیروزه ایرانی یکی از بهترین فیروزه های دنیاست و معادن فیروزه در ایران جزو اولین معادن این سنگ به شمار می رود. چین، امریکای شمالی و جنوبی، عربستان صعودی و تبت نیز، دیگر منابع آن هستند. ویرجینیا معدن یکی از نادرترین انواع فیروزه است که کریستالهای منشوری شکل دارد. </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه سنگ قدرت&nbsp; است، بعنوان ابزار مدیتیشن به پاکسازی ذهن شما کمک کرده و شما را پذیرای همه چیزهای موجود در کائنات می کند. </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">بومیان امریکا معتقد بودند این سنگ، شخص سوار بر اسب را محافظت می کند و بطور کلی از چشم بد محفوظ می دارد. آن را "سنگ آسمان" یا "سنگ بهشت" می نامیدند و معتقد بودند این سنگ پلی معنوی بین دنیاهای مادی و غیر مادی می سازد و توانایی روان بینی قدرتمندی به دارنده اش می دهد.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه سمبل بخشندگی، خلوص و مهر و علاقه است، دوستی را حفظ می کند و در گذر زمان دشمن را به دوست تبدیل می کند.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">در گذشته معتقد بودند که فیروزه فقط در صورتی که هدیه گرفته شود، خوش شانسی می آورد؛ این موضوع چندان قابل قبول نیست و باید انرژی درونی هر سنگ جداگانه در نظر گرفته شود.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه یکی از ابزار پزشکی در قرن پانزدهم بود و بعنوان پادزهری در برابر انواع سموم به شمار می رفت</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه همچنین در درمان سردرد مؤثر است و باعث تقویت تمامی بدن و ترمیم بافتها می شود. </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه به خاطر قدرت دفعش معروف است و وقتی روی بخشی از بدن که دچار بیماری است قرار داده شود، بیماری به درون سنگ کشیده شده و از بدن خارج می شود. </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">این سنگ با تغییر رنگ، خبر از سلامت بدن و هاله میدهد</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه برای بدست آوردن ثروت استفاده می شود، اگر به عنوان هدیه به شخصی داده شود، برای دریافت کننده ثروت و خوشبختی به همراه دارد.</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه زندگی زناشویی را هماهنگ می کند .</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">فیروزه را ماهی یکبار در ظرفی از خرده های هماتیت قرار دهید تا تخلیه انرژی شود و سپس به مدت یک شب دور از نور خورشید، در میان قطعات سنگ بلور قرار دهید تا شارژ شود</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">سنگی آرامش بخش و تسکین دهنده اعصاب</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">برای رفع افسردگی و خستگی</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">کارایی سیستم ایمنی بدن را افزایش می دهد</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">کمک به ترمیم بافتها</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">دارای اثرات ضد التهابی و زدودن سموم</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تصفیه ریه ها</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تخلیه گلو درد</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تقویت چشم ها و درمان آب مروارید</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">کمک به درمان روماتیسم، نقرس، مشکلات معده، و بیماری های ویروسی</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پاک کردن مراکز انرژی بدن اثیری </font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">پاکسازی ذهن</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">نماد سخاوت ، صداقت ، و محبت</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">در جادوها و طلسمات عشق و محبت استفاده می شود</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">حرز عظیمی در برابر حوادث و بلایا</font></b></font></p></li><li> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">جهت گشایش امور و رفع مشکلات بسیار کاربرد دارد</font></b></font></p></li></ul> <br><br> <br></font> text/html 2019-02-21T00:48:54+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر مروارید http://oloom786.mihanblog.com/post/991 <font class="text4"><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/s4e9_perl.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><h2 class="auto-style3" align="right"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><span class="auto-style2">خواص مروارید&nbsp; </span> <span class="auto-style2" lang="en-us">PEARL </span></font><span class="auto-style2"></span></h2> <p class="auto-style1">&nbsp;</p> <ul><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای ششم</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;باعث شادی در انسان می‌شود و غم و اندوه را از بدن خارج می‌كند</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;باعث تقویت معده و روده‌ها</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;درمان زخم معده </font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> چشم را جلا می‌دهد</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;در افرادی كه كمبود كلسیم دارند موثر است</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;درمان بیماری های گواتر و غده های چربی </font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> کمک به درمان سرماخوردگی و خارشهای درونی پوست</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;تغییرات ناگهانی خلق و خوی و اضطراب و نگرانی را از بین می برد</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;نماد خوش شانسی و جذب نیروهای مثبت و طول عمر</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;کمک به کنترل نیروی جنسی در زنان</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;کاهش چشم گیر سردرد های مزمن</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;کمک به درمان بیماریهای ناخن</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;تنظیم غدد درون ریز و کاهش التهابات دستگاه تناسلی هر دو جنس</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"> <font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="rtl">بر طبق باورها<span lang="en-us"> </span></span>&nbsp;اگر با خود گردنبندی از سنگ </font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">مروارید داشته باشید ، شما را همیشه در برابر نگون بختی همایت می كند</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;درمان ضعف جنسی</font></b></font></p></li></ul></div> <br><br> <br></font> text/html 2019-02-21T00:47:54+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر یاقوت http://oloom786.mihanblog.com/post/990 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><img src="http://uupload.ir/files/jfwo_ruby.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></font></div><br><h2 class="auto-style1"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><span class="auto-style2">خواص سنگ یاقوت&nbsp; </span> <span class="auto-style2" lang="en-us">RUBY <br></span><br></font></h2> <p class="auto-style1">&nbsp;</p><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> </font></b><ul><li> <p style="line-height: 200%" align="right"> <b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><font size="5">ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول یا ریشه ای</font></font></b></p></li><li><p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><br></font></b> <font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">( یاقوت از طریق همه چاکراها، انرژی حیات بخشی به درون بدن می فرستد همچنین برای چاکرای چهارم یا قلب نیز بسیار مؤثر است )</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> سنگ یاقوت هزاران سال است که بزرگترین جایگاه را در اسطوره ها، افسانه ها و فرهنگ عامیانه کشورها دارد و سلاطین سراسر دنیا از آن بعنوان طلسم و نظرقربانی استفاده می کردند.</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"> <font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یاقوت حسی از قدرت را در شخص بوجود می آورد و اگر این قدرت به درستی اداره نشود، ممکن است به خشم یا افکار خودخواهانه بیانجامد. </font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> به طور کلی یاقوت به سنگ جذب ثروت و تقویت کننده انرژیهای جادوگری معروف است و هدیه گرانقدری برای بودا و کریشنا به شمار می رفته است. </font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> هندوها معتقدند درخشش قرمز رنگ این سنگ از آتشی درونی نشأت گرفته که هیچ انسانی قادر به خاموش کردن آن نیست !</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> در افسانه ها آمده با نور آتش این سنگ میتوان بزرگترین ترسها را از بین برد.</font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> یاقوت سنگی فوق العاده ای برای وارد کردن شور و هیجان به زندگی است</font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> به تمرکز شما کمک کرده و شفافیت و خرد را به زندگی شما می آورد.</font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> یاقوت به شما کمک می کند تا به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن، سودمندترین راهها را در زندگی انتخاب کنید</font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> یاقوت سپر قدرتمندی در برابر نیات پلید می سازد؛ اگر در مسئله ای حقوقی یا شخصی&nbsp; گرفتاری شدیدی دارید این سنگ به شما کمک می کند تا نتیجه خوبی بگیرید</font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> خوابیدن با یاقوت باعث می شود خوابهایی با تعبیر روشن ببینید و به خودآگاهتان اجازه می دهد تا با ناخودآگاهتان همکاری کند تا بتوانید شیاطین را دور کرده و شکستشان دهید.</font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> <font color="#000099">دیدن یاقوت در خواب به معنی ورود شانس یا ثروت به زندگی شماست</font></font></b></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> یاقوت از روزگاران قدیم برای پاکسازی خون از سموم و حفاظت در برابر طاعون استفاده شده</font></b></font></p></li><li> <p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> در تحریک غده آدرنال، تقویت سیستم گردش خون و مبارزه با عفونتهای داخلی مفید است.</font></b></font></p></li><li><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p style="line-height: 200%" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> این سنگ که تحت تأثیر مریخ است در مراسم جادوگری برای افزایش انرژیهای ذاتی که در دسترس جادوگران است، استفاده می شود و یا در کنار شمع قرمزی قرار داده می شود تا وقتی احساس تخلیه انرژی در فرد بوجود آمد، انرژی بدهد. همچنین این سنگ گرمای بدن را افزایش می دهد</font></b></font></p></li></ul> text/html 2019-02-21T00:47:12+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر عقیق قرمز http://oloom786.mihanblog.com/post/989 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><img src="http://uupload.ir/files/pwcu_agate.jpg" alt="" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></font></b></font></div><div align="right"><br><h2><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">خواص سنگ&nbsp; عقیق قرمز&nbsp; &nbsp; </font><span lang="en-us"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"> </font><span style="font-weight: 400"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><font size="5">Red Agate</font></b></font> <br></span></span></h2> <ul><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و سوم </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">درمان اعتیاد و اختلالات رفتاری </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">بهبود کارکرد معده </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ایجاد پایداری سیستم عصبی </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">تنظیم غدد درون ریز </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">برای تقویت حس احترام به نفس و ارزش قائل شدن برای خویشتن به كار می رود </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#000099"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">باعث حس امنیت و عشق به خویشتن </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">این سنگ همچنین برای بیماریهای پوستی از جمله آكنه بكار می رود </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">درمان بیماری های کمر درد ، پا درد ، استخوان درد و همچنین دردهای ماهیچه ای </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">درمان استرس ، اضطراب ، میگرن ، انواع سر درد و بیماری های عصبی </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سنگ شهامت، حفاظت، و قدرت است </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ترس ها را کاهش می دهد </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">به پیشرفت معنوی شخص کمک کند </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">برای مراقبه و مراسم مذهبی کاربرد وسیعی دارد </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">دارویی تقویتی برای دستگاه تولید مثل می باشد </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">محركی برای دستگاه گوارش است </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">قدرت بیان و سخنوری را تسهیل می كند </font></b></font></p></li><li style="line-height: 200%; margin-top: 10; margin-bottom: 10"> <p align="right"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ارتعاشات این سنگ انسداد و موانع درونی را از بین می برد و انرژی منفی را از ما دور می كند</font></b></font></p></li></ul></div> <br> text/html 2019-01-09T00:56:26+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر لینک کانال در تلگرام http://oloom786.mihanblog.com/post/988 <div align="center"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">لینک کانال علوم ماورا در تلگرام:</font></b></div><div align="center"><font size="7"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>https://telegram.me/oloomgarebah1</b></font><br></font></div><div><br></div><div><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div><font size="6" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس ایمیل برای طرح خواسته مشکل و سفارشات:</font></b></font><font size="6"><br></font></div><div><font size="6"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>oloomgarebah@yahoo.com</b></font></font></div><div><font size="6"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></font></div><div><font size="6" color="#000099"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>رعایت بفرمایید:</b></font></font></div><div><font size="6"><font color="#FF0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>در خصوصی تلگرام بهیچ عنوان پیام نگذارید مسدود میشوید.</b></font></font></font></div><font size="6"><font color="#FF0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>تعدد ایمیل بهیچ عنوان نداشته باشید مسدود میشوید.</b></font></font></font> text/html 2018-12-25T23:04:39+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر مهره مار http://oloom786.mihanblog.com/post/987 <div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">خواص مهره مار</font></b></font></div><div align="center"><br></div><div><p><strong><br></strong></p><p><font color="#000099"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">خواص مهره مار اصل:</font></b></font></p><p><br><br></p><p align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">خواص ویژه مهره مار :</font></b> <b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></p><p align="center"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">تسخیر قلوب – جلب مهر و محبت بسیار قوی – زبان بندی – جذابیت – کارگشایی و گشایش امورات – عزیز شدن در میان مردم-افزایش رزق و روزی و بدست آوردن ثروت</font></b></p><p align="center"><br></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p><font size="4" color="#FF0000">۱– بارهای مغناطیسی که در مهره مار وجود دارند باعث ارامش اعصاب می شود و استرس و عصبانیت را کاهش می دهند . که کسی تا به حال ان ها را تجربه نکرده است . و هم چنین باعث بالا بردن اعتماد به نفس در فرد دارنده می شود و هم چنین این موضوع در رابطه با افرادی که با شخص دارنده ی مهره مار در ارتباط هستند صدق می کند . و این ارامش و ریلکس بودن بر روی افراد نزدیک هم تاثیر زیادی می گذارد که اگر در اوج عصبانیت هم باشد با ارتباط برقرار کردن با شخص دارنده ی مهر ی مار ارام می شود و با محبت و مهربانی رفتار می کند ، به گونه ای که دوست دارد همیشه با این شخص رابطه برقرار کند . و شیفته ی او می شوند تلاش می کنند از ارامش او بهره مند شوند .</font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p><font size="4" color="#000099">۲ – مهره مار به دلیل خاصیت و نیروی مغناطیسی که دارد فرد نگه دارنده ی خود را در برابر بسیاری از بیماری ها در امان نگه می دارد ، و بسیاری از درد ها را بهبود می بخشد . مهره مار علاوه بر صاحب خود تاثیرات مثبت فراوانی هم بر افراد نزدیک به فرد نگه دارنده ی مهره مار می گذارد . و هم چنین می تواند جوش ها و لکه های صورت را از بین ببر د و صورت را شفاف تر و زیبا تر کند .</font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p><font size="4" color="#FF0000">۳ – شاید شما هم شنیده باشید که اشعه های گوشی و تلویزیون و کابل های برق با فشار زیاد و دکل های مخابراتی و تلویزیونی و کلیه وسایلی که از این دسته می باشند ، اثرات سو و بد و مضری بر بدن انسان می گذارند . مهره مار از این اثرات و عوارض مضر هم جلوگیری می کند . این هم یکی دیگر از خاصیت های بسیار مهم مهره مار می باشد .</font></p><p><font size="4" color="#FF0000"><br></font></p><p><font size="4" color="#FF0000"><br></font></p> <p><strong></strong></p> <p><font color="#000099"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">آزمایش های تشخیص مهره های مار :</font></b></font></p><p><font color="#000099"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p><font size="4" color="#FF0000">باید به این نکته توجه کنید که مهره ماری که نقش فوق العاده ای در بخت و اقبال و جذابیت و محبوبیت فرد دارد ، مهره مار اصلی می باشد . حالا این سوال پیش می اید که چگونه به اصلی بودن مهره های مار می توان پی برد . برای تشخیص بایستی به نکات زیر توجه کنید و ازمایش های زیر را مرحله به مرحله انجام دهید :</font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p><font size="4" color="#FF0000">۱ – ( وقتی مهره مار را از کسی خریداری کردید حتما دندان های مار و نیش های مار را هم به همراه مهره مار برای رفع شک و شبهه های احتمالی خود دریافت کنید و ان ها را بررسی کنید . )</font></p><font size="4" color="#FF0000"> </font><p><font size="4" color="#000099">۲ – ( به این نکته بایستی توجه کنید که اگر مهره های مار اصلی باشند ، اگر ان ها را در ظرف سرکه ی انگور خالص قرار دهید و مهره های مار را بر روی کف صافشان در ظرف قرار دهید تا بتوانند حرکت کنند می بینید که اگر مهره ها اصل باشند پس از مدتی به سوی یک دیگر حرکت می کنند و کم کم به یک دیگر می چسبند . ممکن است مدت زمانی که مهره ها می خواهند به هم بچسبند متغیر باشد مثلا شاید چند دقیقه طول بکشد و یا شاید هم چند ساعت و یا زمانی بین این دو ساعت اتفاق بیفتد . که بستگی به شرایط فیزیکی و روحی مار ها در زمانی که جفت گیری می کردند ، دارد . البته در بعضی از موارد گفته شده است که اگر این ازمایش را انجام دهید مهره های مار کمی از خاصیت جادویی فوق العاده ی خود را از دست می دهند که با عنوان : قهر مهره های مار از ان یاد می کنند ، اما اصالت خود را هیچ گاه از دست نمی دهند و اگر صد بار هم این ازمایش را انجام دهید باز هم صحنه ی زیبای به هم چسبیدن ان ها را می توانید نظاره کنید . )</font></p><font size="4" color="#FF0000"> ۳ – ( از بین تمامی این راه و روش ها یک روش ساده و بسیار اسان وجود دارد . اگر توجه داشته باشید می بینید که در زیر مهر های مار نقش های خاصی دیده می شود که زمان تشکیل ان ها به زمان جفت گیری مار ها بر می گردد .</font></div> text/html 2018-09-24T23:20:30+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر نکته مهم http://oloom786.mihanblog.com/post/986 <font class="text4"><div align="center"> <b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">با عرض سلام و خسته نباشی خدمت تمامی کاربران عزیز و گرامی.</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">با توجه به فشارهای بسیار زیاد در زمینه بررسی مشکلات و خواسته شما عزیزان متاسفانه برای استاد مشکلی بسیار جدی از نظر سلامتی اتفاق افتاده است.</font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">این مشکل (سکته قلبی) باعث بروز وضعیتی گردیده است که حتی برای مدت زمانی استاد قادر به پاسخ گویی ایمیل های بسیار زیاد دریافت شده از طرف شما عزیزان گردیده است.</font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">در حال حاضر </font></b><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">وضعیت جسمی </font></b><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">استاد</font></b> </font></b>مقداری بهبود یافته&nbsp; به بخشی از ایمیل ها پاسخ داده اند و انتظار میرود کاربرانی و عزیزانی که ایمیل ارسال نمودند دیگر ایمیل خود را تکراری نفرستند چون امکان بررسی احضار باز کردن سرکتاب برای خواسته ها و مشکلات وجود ندارد.</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">این مطالب و دیگر موارد مهم در کانال تلگرامی علوم ماورا اطلاع رسانی گردیده است.</font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">از تمامی افرادی که پیگیر وضعیت سلامتی بودند و هستند کمال تشکر را دارم و نیازمند دعای خیر تمامی شما در بدست آوردن سلامتی کامل میباشم.</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">ممنون از لطفتون.</font></b></div><div align="right"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" color="#FF0000">مهرماه97.</font><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">یا علی.</font></b></div><div align="right"><br><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><font class="text4"><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif">کانال تلگرامی علوم ماورا:</font></font></font></font><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#3333FF">https://telegram.me/joinchat/BeRW8DyoX-L04smUd74Ynw</font></font></b></font></font></font></b></div></font> text/html 2018-08-09T02:17:51+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر عقیق شرف الشمس حکاکی شده برنگ سبز http://oloom786.mihanblog.com/post/985 <font class="text4"><div> <div class="div21"> <div class="div56"><font class="text4"> <font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>انواع عقیق زرد شرف الشمس حکاکی شده با رنگ سبز جهت سفارش آماده میباشد .</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>برای سفارش با آدرس ایمیل استاد که در وبلاگ ذکر شده مکاتبه بفرمایید.</b></font></div></font></font></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://upniaz.ir/images/c23il0b13np1kgt2meo5.jpg" alt="" width="717" vspace="0" hspace="0" height="440" border="0" align="bottom"></div></font> text/html 2018-08-09T02:16:28+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر عقیق صورتی http://oloom786.mihanblog.com/post/984 <font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>انواع عقیق برنگ صورتی با حکاکی طلسم شرف الشمس در زیر جهت سفارش آماده میباشد .</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>برای سفارش با آدرس ایمیل استاد که در وبلاگ ذکر شده مکاتبه بفرمایید.</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><img src="http://upniaz.ir/images/t9n4exi97l97ivhencin.jpg" alt="" width="672" vspace="0" hspace="0" height="377" border="0" align="bottom"></b></font></div></font> <br> text/html 2018-08-09T01:52:40+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر عقیق برنگ حبه انگور http://oloom786.mihanblog.com/post/983 <div class="div21"> <div class="div56"><font class="text4"> <font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>انواع عقیق برنگ حبه انگور با حکاکی طلسم شرف الشمس در زیر جهت سفارش آماده میباشد .</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>برای سفارش با آدرس ایمیل استاد که در وبلاگ ذکر شده مکاتبه بفرمایید.</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><img src="http://upniaz.ir/images/m8rvk2z7p3doz2vgnd1.jpg" alt="" width="670" vspace="0" hspace="0" height="376" border="0" align="bottom"></b></font></div></font></font></div></div> <br> text/html 2018-08-06T02:53:12+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر عقیق سرخ http://oloom786.mihanblog.com/post/982 <font class="text4"><font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>انواع عقیق سرخ بسیار خوش رنگ با حکاکی طلسم شرف الشمس در زیر جهت سفارش آماده میباشد .</b></font></div><div align="center"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><b>برای سفارش با آدرس ایمیل استاد که در وبلاگ ذکر شده مکاتبه بفرمایید.</b></font></div><div><br></div><div><img src="http://upniaz.ir/images/6e08qd2ys1uy8gkbng4.jpg" alt="" width="807" vspace="0" hspace="0" height="453" border="0" align="bottom"></div> <br><br> </font></font> text/html 2018-08-06T01:54:30+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر فروش ویژه عقیق های زرد شرف الشمس http://oloom786.mihanblog.com/post/981 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font></div><div align="center"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">انواع عقیق زرد با حکاکی طلسم شرف الشمس در سه رنگ با تخیف بصورت ویژه موجود میباشد.</font></b></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><font size="5" color="#FF0000"><img src="http://oloomgarebah.mihanblog.com/post/<a href=" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><img src="http://upniaz.ir/images/94txqd1qnahq7nv1t.jpg" alt="آپ نیاز-آپلود سنتر-آپلود عکس دائمی-آپلود فایل رایگان" width="698" height="392" border="0">" alt="" /&gt;</font></font></b></font></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><font size="5" color="#FF0000">در صورت تمایل سفارشتون را به آدرس ایمیل استاد ارسال نمایید.</font></font></b></font></div> text/html 2018-06-16T01:47:26+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر مهره مار http://oloom786.mihanblog.com/post/980 <font class="text4"><font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">مهره مار</font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="right"><font size="5" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تعداد محدودی مهره مار اصلی موجود میباشد در دو نوع&nbsp; از نظر اندازه بزرگ از شاه کبری هندی و نیز متوسط از شاه کبری معمولی .</font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">کاربران عزیز که میخواهند سفارش دهند میتواند به آدرس ایمیل استاد مکاتبه نموده و درخواست دهند تا بتوسط پست برای آنها ارسال گردد.</font></font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><font color="#000099">در تاثیر گذاری بین این دو نوع تفاوتی وجود ندارد و تنها از نظر قیمت متفاوت میباشند <br></font></font></font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><font color="#000099"><br></font></font></font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="6" color="#FF0000"><font color="#000000">آدرس ایمیل استاد:oloomgarebah@yahoo.com</font></font><br></font></b></font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></p><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#000099">مهره مار در اولین برخورد شاید مساله ای خرافاتی بنماید ولی علم نوین متافیزیک که از جمله علوم پیشرفته و جدید بشر است و واقعیات پنهان بسیاری از موضوعات را کشف و اثبات می نماند و علم سنگ درمانی یکی از شاخه های بسیار جزیی آن است که امروزه توانسته است بسیاری از مشکلات حاد بشر را حل کند در خصوص مهره مار متافیزیک اینگونه اظهار نطر میکند.</font></b></font></p><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br> هر شیء در جهان هستی به واسطه جوهره ساختاری خود نیرویی مغناطیسی دارد و برآیند این انرژی های نهفته منتشر شده از اجسام و اشیاء بصورت بسیار موثر و قابل مشاهده نظمی را در جهان هستی پدید می آورند که در قرآن هم از آن یاد شده که در آیاتی به نگاه داشته شدن ستارگان و زمین در آسمانها با ستونهای نامریی به اذن خداوند قادر متعال یادشده است.</b></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><span id="more-1686"></span><font color="#FF0000">مارهای نر و ماده به دلیل وضعیت خاص آناتومیک خود از شرایط متفاوتی برخوردارند تا انگیزش برای آمیزش را پیدا کنند و بر آن وضعیت فائق آیند. و با این عمل ادامه بقاء یابند. خداوند متعال متابولیسم بدن مار را به گونه ای آفریده است که در طول سال یک ترشح استخوانی از جنس شاخ بر روی سر خود همانند پینه ترشح می نماید که دارای بیشترین بار مغناظیسی نسبت به سایر اجسام و اشیاء است و بصورت تک قطبی است که آن را بنام مهره مار می شناسیم.</font></b></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><b> </b></font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000099"><b>مهره مار در مارهای نر بار مثبت و در مارهای ماده حامل بار انرژی منفی هستند که مانند آهنربایی متابولیک دو جفت را بسوی هم جذب نموده و مقاربت برای ادامه نسل را باعث میگردد. اندازه این مهره ها حدودا به قدر 2 عدد لپه معمولی است. بعد از عمل جفت گیری این مهره ها از سر مار جدا شده و بر زمین می افتد اگر فردی بتواند این مهره ها را که متعلق به دو مار جفت گیری کننده را از آن خود نموده و 40 روز با خود داشته باشد مغناطیس طبیعی بدن با مغناطیس مهره مار هماهنگ شده و تقویت میشود و فرد دارنده بواسطه آن میدانی به مراتب وسیع تر و قویتر نسبت به فرد عادی فاقد مهره مار حول خود ساتع می نماید که آثار بی شماری را برای آن ناشی میگردد.</b></font></p></div></font></font> text/html 2018-06-16T01:47:04+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر تاثیرات مهره مار http://oloom786.mihanblog.com/post/979 <font class="text4"><font class="text4"><div align="center"> <b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099"><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">تاثیرات مفید مهره مار</font></b></font></div><div><br></div><div> <p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">1. بار مغناطیسی یاد شده اعصاب را به طرزی ریلکس و آرام می نماید و استرس های آگاهانه و استرس های ناخودآگاه را می زداید که دارنده تاکنون آن را تجربه نکرده است. این آرامش ضمن ایجاد اعتماد بنفس و آثار دیگرش بر فرد به افراد مرتبط با ایشان هم سرایت می کند و در این حالت است که افراد هر چه مغرض تر و هر چه عصبانی تر باشند باز به محض ملاقات حضوری با دارنده مهره مار در اثر آرامش ایجاد شده مثل موم رام می شوند و چون این حالت را مدام در حضور شما احساس می کنند شیفته شما می شوند و مدام دوست دارند در حضور شما باشند و از آرامش نایاب شما بهره مند گردند.</font></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p><font color="#000099"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">2. به دلیل خاصیت فوق العاده مغناطیسی در مقابل بسیاری از بیماریها مصون خواهید بود تاثیر بسیار بالای آن در تسکین دردها هم برای استفاده کننده و هم مخاطبانی که در کنار شما هستند و نیز اثر قاطع آن بر از بین بردن جوش های صورت و زیباتر کردن چهره به اثبات رسیده است.</font></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">3. خاصیت مغناطیسی آن در از بین بردن آثار سوء گوشی های تلفن همراه (موبایل) و دکل های مخابراتی و تلوزیونی و نیز کابل های فشارقوی و لوازم خانگی و تمامی مواردی از این دست دیگر از خصوصیت های منحصر به فرد مهره مار است.</font></b></font></p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">تجار و سیاست مداران و چهره های کاریزماتیک در سطوح بالا در کشورهای خاورمیانه خصوصا شیوخ و بزرگان عرب مهره مار را به عنوان رازی سر به مهر با خود دارند اما فناوری اطلاعات و اینترنت شرایطی را فراهم نموده است تا هیچ کالایی سری و مختص افراد خاص باقی نماند. در برخی مناطق همچون آذربایجان افرادی محلی وجود دارند که نسل اندر نسل به تهیه مهره مار می پردازند.</font></b></font></p><p><br></p><div align="right"><font size="5" color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تعداد محدودی مهره مار اصلی موجود میباشد در دو نوع&nbsp; از نظر اندازه بزرگ از شاه کبری هندی و نیز متوسط از شاه کبری معمولی .</font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">کاربران عزیز که میخواهند سفارش دهند میتواند به آدرس ایمیل استاد مکاتبه نموده و درخواست دهند تا بتوسط پست برای آنها ارسال گردد.</font></font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><font color="#000099">در تاثیر گذاری بین این دو نوع تفاوتی وجود ندارد و تنها از نظر قیمت متفاوت میباشند <br></font></font></font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><font color="#000099"><br></font></font></font></b></font></div><div align="right"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="6" color="#FF0000"><font color="#000000">آدرس ایمیل استاد:oloomgarebah@yahoo.com</font></font></font></b></font></div></div></font></font> text/html 2018-03-22T22:43:24+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر تبریک نوروز 97 http://oloom786.mihanblog.com/post/978 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><br></font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><font color="#FF0000">تبریک نوروز 97</font><br><font size="5"><br><br><br></font></font></b></font><div align="center"><font color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار</font></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال<br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی</font></font></b></font></div><div class="tcr" align="center"><font color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و</font></b></font></div><div align="center"><font color="#000099"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه</font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم.<br><br></font></b></font><div align="right"><br></div></div><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000" size="4">بازدید کنندگان عزیز برای ارتباط با استاد میتوانید خواسته و مشخصاتتون را به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمایید.<br>درخواست بررسی مشکلات رسیدن به خواسته باز کردن سرکتاب احضار بررسی بخت ازدواج با شخص خاص گره گشایی از زندگی بستن زبان بدگویان برسی ستاره بخت دو شخص برای ازدواج با همدیگر و....<br>در تلگرام نیز کانال علوم ماورا موجود میباشد ولی نباید در خصوصی پیام ارسال نمایید چون بلاک میشوید.</font></b><br><br><br><br><font class="text4"><font class="text4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><font color="#000099" size="4">آدرس ایمیل استاد:</font> <font size="4">oloomgarebah@yahoo.com</font></font></b><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;<font size="5"><font color="#000099" size="4">آدرس کانال علوم ماورا:</font></font></b></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><b>https://telegram.me/joinchat/BeRW8DyoX-L04smUd74Ynw</b></font></font></font></font> <br> text/html 2017-12-20T01:32:26+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر دعای ایمن شدن http://oloom786.mihanblog.com/post/977 <font class="text4"><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">786</font></b></font><br></div><br><font size="6" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دعای ایمن شدن از بلایا<br><br></font></b></font><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">برای ایمن شدن در برابر حوادث ناگوار برای جلوگیری از تاثیرات سحر جادو طلسم&nbsp; نظر بد چشم زخم برای دچار نشدن به بیماری های سخت برای دفع بلایای طبیعی برای مورد زیان صدمه و فتنه قرار نگرفتن و بسیار موارد در این راستا میتوانید عظیمه شریفه زیر را در ساعت سعد طالعتون و با داشتن اذن از استاد نوشته و همیشه همراه خود کنید بسیار مقبول و سفارش شده میباشد . این دعا با سند معتبر منقول است از پیامبر اعظم حضرت محمد(ص).<br>برای تمامی موارد و دعاها برای گرفتن اذن از استاد و مشخص نمودن ساعات سعد طالعتون میتوانید بتوسط ایمیل از استاد درخواست نمایید البته باید در ابتدا خواستتون را ارسال نمایید.<br>آدرس ایمیل استاد:</font><font class="text1"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">oloomgarebah@yahoo.com<br></font><br><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br>متن دعای شریف و عظیم الشان:</font></b></font></font><strong><br></strong><br><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><font class="text4"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم</font><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></b></font></font><font color="#FF0000">اللَّهُمَّ إِنِّے أَعُوذُ بِکَ مِنْ مُلِمَّاتِ نَوَازِلِ الْبَلَاءِ وَ أَهْوَالِ عَزَائِمِ الضَّرَّاءِ فَأَعِذْنِے رَبِّ مِنْ صَرْعَهِ الْبَأْسَاءِ وَ احْجُبْنِے عَنْ سَطَوَاتِ الْبَلَاءِ وَ نَجِّنِے مِنْ مُفَاجَاهِ النِّقَمِ وَ احْرُسْنِے مِنْ زَوَالِ النِّعَمِ وَ مِنْ زَلَلِ الْقَدَمِ وَ اجْعَلْنِے اللَّهُمَّ فِے حِمَے عِزِّکَ وَ حِیَاطَهِ حِرْزِکَ مِنْ مُبَاغَتَهِ الدَّوَائِرِ وَ مُعَاجَلَهِ الْبَوَائِرِ اللَّهُمَّ وَ أَرْضُ الْبَلَاءِ فَاخْسِفْهَا وَ جِبَالُ السَّوْءِ فَانْسِفْهَا وَ کَرْبُ الدَّهْرِ فَاکْشِفْهَا وَ عَلَائِقُ الْأُمُورِ فَاصْرِفْهَا وَ أَوْرِدْنِے حِیَاضَ السَّلَامَهِ وَ احْمِلْنِے عَلَے مَطَایَا الْکَرَامَهِ وَ اصْحَبْنِے إِقَالَهَ الْعَثْرَهِ وَ اشْمَلْنِے سَتْرَ الْعَوْرَهِ وَ جُدْ عَلَیَّ رَبِّ بِآلَائِکَ وَ کَشْفِ بَلَائِکَ وَ دَفْعِ ضَرَّائِکَ وَ ادْفَعْ عَنِّے کَلَاکِلَ عَذَابِکَ وَ اصْرِفْ عَنِّے أَلِیمَ عِقَابِکَ وَ أَعِذْنِے مِنْ بَوَائِقِ الدُّهُورِ وَ أَنْقِذْنِے مِنْ سُوءِ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ احْرُسْنِے مِنْ جَمِیعِ الْمَحْذُورِ&nbsp; وَ اصْدَعْ صَفَاهَ الْبَلَاءِ عَنْ أَمْرِے وَ اشْلُلْ یَدَهُ عَنِّے مَدَے عُمُرِے إِنَّکَ الرَّبُّ الْمَجِیدُ الْمُبْدِئُ الْمُعِیدُ الْفَعَّالُ لِمَا یُرِیدُ</font></font></font> text/html 2017-12-20T01:31:57+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر دعای رسیدن به خواسته http://oloom786.mihanblog.com/post/976 <font class="text4"><div align="center"><b><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">786</font></b><br></div><br><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="6"><br>دعای رسیدن به خواسته</font><br><br></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF">هر شخصی که خواسته ای بسیار مهم دارد و میخواهد به آن برسد در طلب حاجات و رسیدن به خواسته میتواند دعای ذکر شده در ادامه را در ساعت سعد طالعش و با داشتن اذن از استاد واقعی نوشته و همراه خود داشته باشد مطمینا حاجت روا میگردد.<br>اگر خواسته ای دارید میتوانید برای مشخص شدن دعای رسیدن به خواسته و نیز محاسبه ساعات سعد طالعتون و داشتن اذن&nbsp; خواسته مد نظرتون را برای استاد بتوسط ایمیل ارسال نمایید.<br>آدرس ایمیل استاد در همه مطالب ذکر شده و بدین شرح میباشد:</font></b><font class="text1"><font size="4" color="#3333FF"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">oloomgarebah@yahoo.com<br></font></b></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5"><br>متن دعای رسیدن به حاجات:</font></b></font></font><br><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">یا مُجیبَ المُضطَرّ<br>اَمَّن یُجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوء</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">اِلهی بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ اَنتَ المَحمُودُ وَ بِحَقِّ عَلیٍّ وَ اَنتَ العالی وَ بِحَقِّ فاطِمَهَ وَ اَنتَ فاطِرُ</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">السَّمواتِ و الأرضِ وَ بِحَقِّ الحَسَنِ وَ اَنتَ المُحسِنُ وَ بِحَقِّ الحُسَینِ وَ اَنتَ قَدیمُ الأِحسانِ</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">اِلهی بِاخُصِّ صِفاتِک وَ بِعِزِّ جَلالِک وَ بِأعظَمِ اَسمائِک وَ بِعِصمَهِ اَنبیائِک وَ بِنورِ اَولیائِک وَ بِدَمِ</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">شُهَدائِک وَ بِمُناجاتِ فُقَرائِک وَ بِدُعاءِ صُلَحائِک اَسئَلُکَ زِیادَهً فِی العِلمِ وَ صِحَّهً فِی الجِسمِ وَ</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">بَرَکَهً فِی الرِزقِ وَ طولآ فِی العُمرِ وَ تَوبَهً قَبلَ المَوتِ وَ راحَهً عِندَ المَوتِ وَ مَغفِرَهً بَعدَ المَوتِ وَ</font></b></font></p><p style="text-align: justify;" align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="Mihan-IransansLight">نَجاهً مِنَ النّارِ وَ دُخُولآ فِی الجَنَّهِ وَ عافیَهً فِی الدُّنیا وُ الاخِرَهِ اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ.<br> اَجِبِ المُضطَرّ بِحَقِّ المُضطَرّ وَ نَحنُ المُضطَرّونَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدَنا مُحَمَّدٍ وَ الِه الطّاهِرینَ.</font></b></font></p></font> text/html 2017-09-16T23:56:52+01:00 oloom786.mihanblog.com شیخ طاهر قرعه کشی ماهانه در کانال تلگرامی علوم ماورا http://oloom786.mihanblog.com/post/975 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7">۷۸۶</font></b></font><br></div><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="6">قرعه کشی ماهانه <br><br></font></b></font><br><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما عزیزان و بزرگواران</font></b><br><br><br><br><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333FF">قرعه کشی هایی بصورت ماهانه در کانال تلگرامی علوم ماورا برگزار میشود که هدیه آن آویزه های عقیق زرد شرف الشمس و آویزه های عقیق سلیمانی و نیز آویزه های حدید سینی میباشد و در صورت تمایل باید نام و نام خانوادگی و شماره همراه اکانت تلگرام خود را به آی دی کانال در تلگرام ارسال نمایند.</font><br><br></font></b></font><div align="center"><font size="5" color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="7">برای شرکت در قرعه کشی عضویت در کانال علوم ماورا الزامی میباشد</font></font></b></font><br></div><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font color="#3333FF">عزیزانی که قبلا مشخصات ارسال نمودند تنها ارسال کلمه قرعه کشی بهمراه نام ماه قرعه کشی را در هر نوبت کفایت میکند.(قرعه کشی مهر)</font><br><br></font></b></font><div align="center"><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">مهلت و زمان ثبت نام نیز از یکم هر ماه تا ۲۵ آن ماه میباشد.</font></font></b></font><br></div><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><br><font size="7" color="#3333FF">لطفا رعایت بفرمایید </font><br><font color="#FF0000">جز برای قرعه کشی هیچ موردی دیگر (سوال-خواسته-مشکل) در خصوصی مطرح نکنید ادمین کانال نمیتواند پاسخگو و یا راهنمایی کند و تنها روش ارتباط مستقیم با استاد ارسال این موارد با ایمیل میباشد.</font><br></font></b></font><br><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">آدرس ایمیل: oloomgarebah@yahoo.com</font></b><br>&nbsp;<font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کانال علوم ماورا:<br>https://telegram.me/joinchat/BeRW8DyoX-L04smUd74Ynw</font></b></font> <br>